Δευτέρα
25/09/2017
Tρίτη
26/09/2017
Tετάρτη
27/09/2017
Πέμπτη
28/09/2017
Παρασκευή
29/09/2017
Σάββατο
30/09/2017
Kυριακή
01/10/2017
18:00-18:59
PERSONAL GROUP
U-BOUND
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
Προσθήκη
18:00-18:59
PERSONAL GROUP
TRX
ΧΡΗΣΤΟΣ
Προσθήκη
11:00-11:59
PERSONAL GROUP
TRX
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
Προσθήκη
19:00-19:59
PERSONAL GROUP
Antigravity
ΕΛΕΑΝΑ
Προσθήκη
19:00-19:59
ΑΙΘΟΥΣΑ CYCLING
RPM
ΜΑΡΙΟΣ
Προσθήκη
11:00-11:59
PERSONAL GROUP
Antigravity
ΕΛΕΑΝΑ
Προσθήκη
19:00-19:59
PERSONAL GROUP
TRX
ΓΙΩΡΓΟΣ
Μη διαθέσιμες θέσεις
19:00-19:59
PERSONAL GROUP
Antigravity
ΕΛΕΑΝΑ
Προσθήκη
18:00-18:59
ΑΙΘΟΥΣΑ CYCLING
RPM
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ Λ.
Προσθήκη
20:00-20:59
PERSONAL GROUP
TRX
ΓΙΩΡΓΟΣ
Προσθήκη
20:00-20:59
ΑΙΘΟΥΣΑ CYCLING
CROSS TRAINING
ΧΡΗΣΤΟΣ
Προσθήκη
20:00-20:59
PERSONAL GROUP
Antigravity
ΚΡΥΣΤΑΛΙΑ
Προσθήκη
20:00-20:59
PERSONAL GROUP
U-BOUND
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
Προσθήκη
21:00-21:59
PERSONAL GROUP
TRX
ΡΑΦΑΕΛΟΣ
Προσθήκη
20:00-20:59
ΑΙΘΟΥΣΑ CYCLING
RPM
ΜΑΡΙΟΣ
Προσθήκη
21:00-21:59
ΑΙΘΟΥΣΑ CYCLING
RPM
ΜΙΧΑΛΗΣ
Προσθήκη
Powered by Pegasus Technology    Created by Dual Logicom