Πέμπτη
23/11/2017
Παρασκευή
24/11/2017
Σάββατο
25/11/2017
Kυριακή
26/11/2017
Δευτέρα
27/11/2017
Tρίτη
28/11/2017
Tετάρτη
29/11/2017
19:00-19:59
PERSONAL GROUP
Antigravity
ΕΛΕΑΝΑ
Προσθήκη
11:00-11:59
ΑΙΘΟΥΣΑ CYCLING
RPM
ΜΙΧΑΛΗΣ
Προσθήκη
11:00-11:59
PERSONAL GROUP
Antigravity
ΕΛΕΑΝΑ
Προσθήκη
13:00-13:59
PERSONAL GROUP
GRIT SERIES
ΑΡΤΕΜΙΣ
Προσθήκη
18:00-18:59
PERSONAL GROUP
U-BOUND
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
Προσθήκη
18:00-18:59
PERSONAL GROUP
TRX
ΧΡΗΣΤΟΣ
Προσθήκη
11:00-11:59
PERSONAL GROUP
TRX
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
Προσθήκη
20:00-20:59
PERSONAL GROUP
TRX
ΓΙΩΡΓΟΣ
Προσθήκη
19:00-19:59
ΑΙΘΟΥΣΑ CYCLING
RPM
ΜΑΡΙΟΣ
Προσθήκη
12:00-12:59
PERSONAL GROUP
TRX
ΓΙΩΡΓΟΣ
Προσθήκη
19:00-19:59
PERSONAL GROUP
TRX
ΡΑΦΑΕΛΟΣ
Προσθήκη
19:00-19:59
PERSONAL GROUP
Antigravity
ΕΛΕΑΝΑ
Προσθήκη
18:00-18:59
ΑΙΘΟΥΣΑ CYCLING
RPM
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ Λ.
Προσθήκη
20:00-20:59
ΑΙΘΟΥΣΑ CYCLING
RPM
ΡΑΦΑΕΛΟΣ
Προσθήκη
20:00-20:59
PERSONAL GROUP
CROSS TRAINING
ΜΙΧΑΛΗΣ
Προσθήκη
20:00-20:59
ΑΙΘΟΥΣΑ CYCLING
RPM
ΜΑΡΙΟΣ
Προσθήκη
20:00-20:59
PERSONAL GROUP
U-BOUND
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
Προσθήκη
20:00-20:59
PERSONAL GROUP
GRIT SERIES
ΑΡΤΕΜΙΣ
Προσθήκη
20:00-20:59
PERSONAL GROUP
CROSS TRAINING
ΜΙΧΑΛΗΣ
Προσθήκη
21:00-21:59
ΑΙΘΟΥΣΑ CYCLING
RPM
ΜΙΧΑΛΗΣ
Προσθήκη
21:00-21:59
PERSONAL GROUP
TRX
ΡΑΦΑΕΛΟΣ
Προσθήκη
Powered by Pegasus Technology    Created by Dual Logicom