Δευτέρα
24/09/2018
Tρίτη
25/09/2018
Tετάρτη
26/09/2018
Πέμπτη
27/09/2018
Παρασκευή
28/09/2018
Σάββατο
29/09/2018
Kυριακή
30/09/2018
11:00-11:59
ΑΙΘΟΥΣΑ GX
CROSS TRAINING
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
18:00-18:59
ΑΙΘΟΥΣΑ GX
TRX
ΧΡΗΣΤΟΣ
Προσθήκη
11:00-11:59
ΑΙΘΟΥΣΑ GX
TRX
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
Προσθήκη
18:00-18:59
ΑΙΘΟΥΣΑ GX
U-BOUND
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
Προσθήκη
11:00-11:59
ΑΙΘΟΥΣΑ CYCLING
RPM
ΜΙΧΑΛΗΣ
Προσθήκη
11:00-11:59
ΑΙΘΟΥΣΑ GX
Antigravity
ΕΛΕΑΝΑ
Προσθήκη
18:00-18:59
ΑΙΘΟΥΣΑ GX
U-BOUND
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
Προσθήκη
19:00-19:59
ΑΙΘΟΥΣΑ GX
Antigravity
ΕΛΕΑΝΑ
Προσθήκη
18:00-18:59
ΑΙΘΟΥΣΑ CYCLING
RPM
ΜΑΡΙΟΣ
Προσθήκη
19:00-19:59
ΑΙΘΟΥΣΑ GX
Antigravity
ΕΛΕΑΝΑ
Προσθήκη
19:00-19:59
ΑΙΘΟΥΣΑ CYCLING
RPM
ΜΙΧΑΛΗΣ
Προσθήκη
19:00-19:59
ΑΙΘΟΥΣΑ GX
CROSS TRAINING
ΜΙΧΑΛΗΣ
Προσθήκη
20:00-20:59
ΑΙΘΟΥΣΑ GX
PILATES STICK
ΕΙΡΗΝΗ
Προσθήκη
19:00-19:59
ΑΙΘΟΥΣΑ GX
CROSS TRAINING
ΧΡΗΣΤΟΣ
Προσθήκη
20:00-20:59
ΑΙΘΟΥΣΑ GX
TRX
ΓΙΩΡΓΟΣ
Προσθήκη
19:00-19:59
ΑΙΘΟΥΣΑ GX
PILATES STICK
ΕΙΡΗΝΗ
Προσθήκη
20:00-20:59
ΑΙΘΟΥΣΑ CYCLING
RPM
ΜΙΧΑΛΗΣ
Προσθήκη
21:00-21:59
ΑΙΘΟΥΣΑ CYCLING
RPM
ΡΑΦΑΕΛΟΣ
Προσθήκη
20:00-20:59
ΑΙΘΟΥΣΑ GX
TRX
ΧΡΗΣΤΟΣ
Προσθήκη
20:00-20:59
ΑΙΘΟΥΣΑ GX
CROSS TRAINING
ΜΙΧΑΛΗΣ
Προσθήκη
Powered by Pegasus Technology    Created by Dual Logicom