Σάββατο
20/04/2019
Kυριακή
21/04/2019
Δευτέρα
22/04/2019
Tρίτη
23/04/2019
Tετάρτη
24/04/2019
Πέμπτη
25/04/2019
Παρασκευή
26/04/2019
11:00-11:59
ΑΙΘΟΥΣΑ GX
Antigravity
ΕΛΕΑΝΑ
11:00-11:59
ΑΙΘΟΥΣΑ GX
CROSS TRAINING
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
Προσθήκη
11:00-11:59
ΑΙΘΟΥΣΑ CYCLING
FAT BURNING
ΜΑΡΙΟΣ
Προσθήκη
11:00-11:59
ΑΙΘΟΥΣΑ GX
TRX
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
Προσθήκη
13:00-13:59
ΑΙΘΟΥΣΑ GX
TRX
ΜΙΧΑΛΗΣ
18:00-18:59
ΑΙΘΟΥΣΑ GX
U-BOUND
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
Προσθήκη
18:00-18:59
ΑΙΘΟΥΣΑ GX
TRX
ΧΡΗΣΤΟΣ
Προσθήκη
19:00-19:59
ΑΙΘΟΥΣΑ CYCLING
RPM
ΜΑΡΙΟΣ
Προσθήκη
19:00-19:59
ΑΙΘΟΥΣΑ GX
CROSS TRAINING
ΜΙΧΑΛΗΣ
Μη διαθέσιμες θέσεις
19:00-19:59
ΑΙΘΟΥΣΑ GX
Antigravity
ΕΛΕΑΝΑ
Προσθήκη
19:00-19:59
ΑΙΘΟΥΣΑ GX
TRX
ΧΡΗΣΤΟΣ
Προσθήκη
20:00-20:59
ΑΙΘΟΥΣΑ CYCLING
INDOOR CYCLING
ΠΙΝΔΑΡΟΣ
Προσθήκη
20:00-20:59
ΑΙΘΟΥΣΑ GX
PILATES STICK
ΕΙΡΗΝΗ
Προσθήκη
20:00-20:59
ΑΙΘΟΥΣΑ GX
CROSS TRAINING
ΧΡΗΣΤΟΣ
Προσθήκη
20:00-20:59
ΑΙΘΟΥΣΑ GX
TRX
ΡΑΦΑΕΛΟΣ
Προσθήκη
20:00-20:59
ΑΙΘΟΥΣΑ CYCLING
RPM
ΡΑΦΑΕΛΟΣ
Προσθήκη
21:00-21:59
ΑΙΘΟΥΣΑ GX
CROSS TRAINING
ΚΛΕΑΝΘΗΣ
Προσθήκη
Powered by Pegasus Technology    Created by Dual Logicom